Jump to content

Registration Terms

Forumregels en aandachtspunten Geachte bezoeker, Welkom op het Speurrforum. Neem s.v.p. even de tijd om de hieronder staande regels door te nemen. Als u hiermee akkoord gaat en door wilt met de registratie, klik dan op Registreer-button hier beneden. Als u deze registratie wilt annuleren dan kunt u gewoon het browservenster sluiten. Op het Speurrforum is veel toegestaan maar niet alles. Hieronder een opsomming van enkele zaken die niet toegestaan zijn plus een aantal richtlijnen waaraan je je dient te houden (een uitgebreidere set van regels vindt u op het forum zelf). Bepaalde zaken kunnen buiten deze categorieën vallen, terwijl ze toch niet gewenst zijn. Het is dan aan de moderators om te bepalen of dit wel of niet is toegestaan. De moderators hebben in dit geval altijd het laatste woord. Indien je het echt niet eens bent met een beslissing, dan kunt u één van de moderators daarvan op de hoogte stellen. Ook kunt u contact met hen opnemen als u het niet eens bent met de toon van andere postings. Iedere deelnemer aan dit forum is verantwoordelijk voor zijn eigen bijdragen en kan als zodanig daarop worden aangesproken. Derhalve vrijwaart de deelnemer de beheerders van het Speurrforum van alle claims, schade en kosten die direct of indirect voor de beheerders van het Speurrforum voortvloeien uit berichten van de deelnemer op het forum.Met de registratie gaat u akkoord dat u dit forum niet zult gebruiken voor discriminerende uitlatingen of openlijk racisme. Registreren op dit forum brengt met zich mede dat alle posts openbaar en zichtbaar geplaatst mogen worden. Ook andere strafbare zaken en (verregaande) inbreuken op de privacy van personen worden niet getolereerd. In dergelijke gevallen zullen de moderatoren, binnen een redelijke tijdspanne, de betreffende postings verwijderen. Indien een gebruiker herhaaldelijk op een dergelijk handelen wordt betrapt, kan hem door het forumbeheer de toegang tot het forum ontzegd worden. Het SpeuRRforum-team,